Presentació

logo

El Laboratori de Vehicles de la Universitat Miguel Hernández es va crear l’any 2003 en l’àrea d’Enginyeria Mecànica de la UMH, i des de llavors ha anat dotant-se dels mitjans necessaris per a oferir un servici cada vegada més complet en l’àmbit de la inspecció i assaig de vehicles i components.

En l’actualitat el Laboratori de Vehicles compta amb les següents designacions oficials:

  • Està designat pel Ministeri d’Indústria com a Servici Tècnic Oficial per a l’emissió d’informes tècnics relatius a Reformes de Vehicles de carretera, i per a l’Homologació Individual de Vehicles Nous Completats, amb validesa per a tot el territori nacional.
  • Està acreditat com a Laboratori Oficial per a la catalogació de Vehicles Històrics a la Comunitat Valenciana, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat de Castella la Manxa.

D’altra banda, es troba acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 com a entitat d’inspecció tipus A per a Inspecció de Reformes de Vehicles i Homologació Individual de Vehicles Completats, que inclou la realització d’assajos en suport a estes inspeccions. També compta amb l’acreditació ENAC segons Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per a la realització d’assajos de pneumàtics.
 

Seccions dins del laboratori

 

– Reformes de vehicles.

– Homologacions individuals.

– Vehicles històrics.

– Assaig de pneumàtics.

– R+D+i.

 

Notícies

 
La UMH consigue la acreditación para la catalogación de vehículos históricos en Castilla-La Mancha

20 juny 2017